Προσφέροντας απλοποιημένες διαδικασίες εκτελωνισμού
Η Orbit Couriers, αποκλειστική αντιπρόσωπος της FedEx στην Ελλάδα και θυγατρική της Ορφεύς Βεϊνόγλου, ανακοίνωσε την απόκτηση της πιστοποίησης Authorized Economic Operator (Εξουσιοδοτημένος Οικονομικός Φορέας - AEO).

Με την απόκτηση της πιστοποίησης, οι πελάτες της Orbit Couriers επωφελούνται από τις απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία και από απλοποιημένες διαδικασίες εκτελωνισμού. «Με την απόκτηση της πιστοποίησης ΑΕΟ, η Orbit Couriers είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις συναλλακτικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας σύγχρονες, άριστες υπηρεσίες εξαγωγής, εισαγωγής, διακίνησης και εκτελωνισμού», δήλωσε ο Μιχάλης Μοσχογιάννης, Γενικός Διευθυντής της Orbit Couriers.