Η εκτύπωσή του έγινε από την PressiousArvanitidis

Η εκτύπωση των δυο εκδόσεων έγινε σε συνεργασία με την PressiousArvanitidis, τη μοναδική πιστοποιημένη κατά FSC εκτυπωτική μονάδα στην Ελλάδα.  Η σχετική ανακοίνωση της PressiousArvanitidis αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Με αυτή την πρωτοβουλία, η ΔΕΗ συνεχίζει να στηρίζει και να υποστηρίζει τη συμμετοχή της σε ένα πιστοποιημένο δίκτυο εταιρειών το οποίο εξασφαλίζει την προστασία των δασών του πλανήτη και την αειφόρο ανάπτυξη, κάνοντας πράξη τη φιλοσοφία και τις αρχές της ΕΚΕ. Η κατά FSC πιστοποίηση του εντύπου και η αντίστοιχη σήμανση επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι πληρούνται όλες οι προδιαγραφές που έχει θέσει το ίδιο το FSC (Forest Stewardship Council) τόσο από την εκτυπωτική εταιρεία που ανέλαβε την παραγωγή του πιστοποιημένου εντύπου, όσο και από τα υπόλοιπα πιστοποιημένα κατά FSC μέλη της αλυσίδας των εμπλεκόμενων προμηθευτών».