Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογηθούν, μετά από ειδική εργασία, ώστε να λάβουν τον αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, από τον διεθνή οργανισμό Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA) και το CSE, που θα τους επιτρέπει να λειτουργούν ως Υπεύθυνοι ΕΚΕ οργανισμών και εταιρειών.

Επίσης θα λάβουν και το εξειδικευμένο πιστοποιητικό παρακολούθησης για την έκδοση Εκθέσεων Αειφορίας βάσει των νέων κατευθυντήριων οδηγιών G3 του GRI απευθείας από τον διεθνή οργανισμό Global Reporting Initiative.

Το Certified CSR Practitioner πρόγραμμα που διεξάγεται με επιτυχία από το 2008 σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Μέση Ανατολή έχει πιστοποιήσει έως τώρα πάνω από 150 στελέχη από 25 χώρες από εταιρείες όπως World Business for Sustainable Development, Baxter, CYTA, Shell, Mercedes, Sara Lee Corporation, Baker Hughes, Whole Foods, κ.ά.