Οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες έχουν ακόμα δρόμο να διανύσουν για την ώριμη και σε βάθος ενασχόλησή τους με πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς λίγες επιχειρήσεις και οργανισμοί είναι ενταγμένοι στα κριτήρια ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) που μπορούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να προσελκύσουν υπεύθυνες επενδύσεις. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών εκδίδουν Εκθέσεις Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, δεν χρησιμοποιούν παγκόσμια και αξιόπιστα Πρότυπα αξιολόγησης, όπως είναι τα TCFD και SASB, και δεν συμμετέχουν σε ESG Ratings.

Αυτά ήταν μερικά από τα κύρια συμπεράσματα της ετήσιας έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) που υλοποιείται από το Παρατηρητήριο Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI). Ενδεικτικά, από τις λίγες εταιρείες που αξιολογούνται από διεθνή ESG Ratings, η έρευνα διαπίστωσε ότι το 77% έχει εκδώσει Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης με χρήση συγκεκριμένων προτύπων. Ωστόσο, οι επιδόσεις των εταιρειών αυτών στα ESG Ratings κινήθηκαν στο εύρος 20%- 98%, με τον μέσο όρο να βρίσκεται γύρω στο 70%