Εκδήλωση με θέμα «Ποιότητα στην υγεία» διοργανώθηκε από το ΙΙΕΚ ΣΒΙΕ  και το φορέα πιστοποίησης DQS Hellas, με στόχο την ανάδειξη της ανάγκης για πιστοποιημένη εκπαίδευση στον τομέα της υγείας. Το ΙΙΕΚ ΣΒΙΕ σε συνεργασία με την DQS Hellas παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης στελεχών ποιότητας.