Σε σχέση με Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία
Η επαναλαμβανόμενη εξαμηνιαία έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) παρουσιάζει τα αποτελέσματα οργανωμένης έρευνας σύγκρισης τιμών σε τυπικό «καλάθι προϊόντων» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (super market) στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο 2018, με την Αγγλία και τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η σύγκριση τιμών γίνεται με και χωρίς την αξία του ΦΠΑ. Η σύγκριση των μέσων τιμών των καλαθιών δείχνει ότι και οι τέσσερις χώρες έχουν σημαντικά ακριβότερο μέσο καλάθι από την Ελλάδα: κατά 8% η Ισπανία, 28% η Γαλλία, 22% η Αγγλία, 10% η Πορτογαλία. Η εικόνα των αποτελεσμάτων αλλάζει σημαντικά όταν αφαιρέσουμε τον αναλογούντα ΦΠΑ, καθώς οι τέσσερις χώρες έχουν ακόμα πιο ακριβό μέσο καλάθι από την Ελλάδα: η Ισπανία κατά 19%, η Γαλλία κατά 41%, η Αγγλία κατά 38% και η Πορτογαλία κατά 16%. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης διαφοράς που έχει ο χαμηλός ΦΠΑ ανά χώρα, ο οποίος αναφέρεται σε τρόφιμα και ποτά.