Για πρώτη φορά, η νευροεπιστήμη ποσοτικοποιεί τον αντίκτυπο της OOH διαφήμισης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι στην ψηφιακή εκδοχή της είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη συμβατική.

Αναλυτικότερα, μια διαφήμιση OOH στη συμβατική της μορφή μπορεί να έχει την ίδια επίδραση με ένα ραδιοφωνικό σποτ 30 δευτερολέπτων ή ένα TVC 15 δευτερολέπτων. Μία διαφήμιση digital OOH έχει κατά μέσο όρο υψηλότερη απόδοση 63% συγκριτικά με τις κλασικές πινακίδες, καθώς έχει τη δύναμη να επηρεάσει τον καταναλωτή με μια ματιά ενός ή δύο δευτερολέπτων.

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ερευνητική μελέτη της αυστραλιανής Outdoor Media Association (OMA). Το επιστημονικό αυτό εύρημα θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου currency, το οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι διαφημιστές και τα agencies, παράλληλα με τις αναφορές για το reach και το frequency. Μάλιστα, αυτός ο ποιοτικός δείκτης σχεδιάζεται να εισαχθεί στο σύστημα μέτρησης κοινού της OMA το 2022. (Πηγή: Warc)