Με πρωτότυπη κοινή ανακοίνωση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πράκτορες του Pimm’s «αγόρασαν» την ώρα 8 το βράδυ και την προσφέρουν στους Έλληνες. Η Alexandra Carrington-Perakis, εκπρόσωπος του IAQT, δήλωσε: «Βασικός στόχος που διέπει όλες τις δράσεις του Οργανισμού, από τη δημιουργία του το 2009 μέχρι και σήμερα, είναι να προάγει τον ποιοτικό χρόνο. Η ιστορική σημερινή συμφωνία είναι ένα ακόμα τέτοιο παράδειγμα».