Εντός των σελίδων εταιρειών και brands

(ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ) Η λειτουργία βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν αγορές εντός του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Ασαφές παραμένει ακόμα το αν, όταν η νέα λειτουργία τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, το Facebook θα εισπράττει ποσοστό από τις διενεργηθείσες συναλλαγές ή αν θα τη χρησιμοποιήσει ως δέλεαρ για να πουλά περισσότερες διαφημίσεις στους retailers, με σκοπό να αυξηθούν οι πωλήσεις τους. Στα θετικά της λειτουργίας e-shops στο Facebook για τους retailers συμπεριλαμβάνεται η προσέλκυση νέων πελατών και η δυνατότητα σαφέστερης εικόνας του προφίλ των πελατών τους. Στα αρνητικά μεταξύ άλλων συγκαταλέγεται το γεγονός ότι μακροπρόθεσμα, οι retailers θα «αναγκάζονται» να αγοράζουν Facebook ads για να προωθούν τα e-shops τους.

(Πηγή: AdAge).