Πιλοτικό πρόγραμμα με χρήση drones για τον εντοπισμό αυτοκινήτων της, που πρόκειται να φορτωθούν από τις εγκαταστάσεις της στο Neckarsulm, εφαρμόζει η Audi. Τα drones πετούν αυτόνομα πάνω από τα σταθμευμένα οχήματα, καταγράφοντας τις θέσεις τους με χρήση τεχνολογιών GPS και RFID, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διαδικασία φόρτωσης και αποστολή τους στους πελάτες. Κάθε αυτοκίνητο φέρει chip με έναν μοναδικό κωδικό, ο οποίος αναγνωρίζεται από το drone κατά την πτήση του πάνω από τα οχήματα, σε προκαθορισμένες διαδρομές σε ύψος περίπου 10 μέτρων. Η θέση του κάθε οχήματος αποθηκεύεται με τεχνολογία GPS και τα δεδομένα μεταδίδονται αυτόματα σε μία βάση δεδομένων μέσω Wi-Fi.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται το σύνολο των στοιχείων και η ακριβής θέση τους σε ένα ψηφιακό χάρτη για περαιτέρω επεξεργασία. Τα drones απογειώνονται, πετούν και προσγειώνονται αυτόνομα, ενώ παρακολουθούνται από εκπαιδευμένους υπαλλήλους με φορητό υπολογιστή ή tablet, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τηλεχειριστήριο για να παρέμβουν στη λειτουργία. Αν και πιλοτικό, το έργο αναμένεται να εφαρμοστεί και σε άλλα εργοστάσια της Audi στο άμεσο μέλλον.