Μία ευρεία γκάμα ηλεκτρικών ποδηλάτων προσφέρουν τα καταστήματα Κωτσόβολος, μεταξύ των οποίων και τα ηλεκτρικά ποδήλατα Fiat, που θα διατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα. Επιπλέον, με το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κινούμαι Ηλεκτρικά», οι καταναλωτές μπορούν να προβούν σε επιδοτούμενη αγορά του ηλεκτρικού ποδηλάτου τους. Για την ένταξη στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν το μοντέλο που τους ενδιαφέρει, να καταχωρήσουν την οικονομική προσφορά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα του Υπουργείου και, μετά την έγκριση, να ολοκληρώσουν την αγορά με 40% επιδότηση.

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα που επιδοτούνται διαθέτουν υποβοηθούμενη ποδηλάτηση και βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης ονομαστικής ισχύος έως 250 W. Στις περιπτώσεις πολύτεκνων ή ΑΜΕΑ, οι δικαιούχοι λαμβάνουν το εφάπαξ ποσό των 500 ευρώ επιπλέον του 40% της επιδότησης. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε χθες, ενώ πληροφορίες διατίθενται στα καταστήματα Κωτσόβολος ή στο τηλεφωνικό κέντρο του.