Καθώς τα brands στρέφουν τις marketing στρατηγικές τους από τις προσωρινές ρυθμίσεις τις οποίες επέβαλε η πανδημία σε έναν μόνιμο μετασχηματισμό, το Warc δίνει στη δημοσιότητα το Marketer’s Toolkit 2022: Global Trends Report, με στόχο να βοηθήσει τα brands να εντοπίσουν, να υιοθετήσουν και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της επόμενης χρονιάς, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων marketers (97%) πιστεύουν ότι οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα επηρεάσουν τη στρατηγική τους το 2022. Επιπλέον, βρέθηκε ότι 46% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αποδίδουν την ίδια σημασία στο περιβάλλον και στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ 54% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η διείσδυση στην αγορά και η απόκτηση πελατών αποτελούν το σημαντικότερο «βαρόμετρο» της αποτελεσματικότητας του marketing, ποσοστό το οποίο πέρυσι ανερχόταν στο 44%.

Παράλληλα, 3/4 των brands σχεδιάζουν να αυξήσουν το spend, αξιοποιώντας τη δύναμη των creators να πωλούν μέσω livestreams και shoppable media. Τέλος, 78% των ερωτηθέντων αναμένουν να δαπανήσουν μεγαλύτερα ποσά στο e-commerce και 25% υιοθετούν μια ενιαία προσέγγιση, συγχωνεύοντας τις e-commerce και digital branding ομάδες τους.

(Πηγή: Warc)