Ευρήματα της νέας έρευνας HSBC Expat Explorer
Η έρευνα HSBC Expat Explorer, η οποία πραγματοποιείται για δέκατη χρονιά και αποτελεί τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη έρευνα για τη ζωή των στελεχών που επιλέγουν να κάνουν καριέρα εκτός της χώρας τους, αποκαλύπτει ότι τα εκπατρισμένα στελέχη επωφελούνται από αύξηση στις αποδοχές τους της τάξης των 25%, ως αποτέλεσμα της μετακίνησής τους.

Το εισόδημά τους φτάνει κατά μέσο όρο τα 99.903 δολάρια ΗΠΑ και 14% εξ αυτών έχουν δει το εισόδημά τους τουλάχιστον να διπλασιάζεται. Η έρευνα δείχνει ότι μια μετακίνηση στις χώρες του Κόλπου ή την Ελβετία μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το εισόδημα. Χάρη στη μετακίνησή τους στο εξωτερικό, το 57% των στελεχών έχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με πριν και το 52% μπορεί να αποταμιεύσει περισσότερα χρήματα.

Τα εκπατρισμένα στελέχη αποταμιεύουν και επενδύουν κατά κύριο λόγο θέτοντας μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους, μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση της συνταξιοδότησής τους, η αγορά της πρώτης κατοικίας τους ή του επόμενου σπιτιού τους και η ασφάλεια του εαυτού τους, της οικογένειάς τους και της περιουσίας τους.