Για τον εμπορικό εκσυγχρονισμό μεμονωμένων επιχειρήσεων ή και συμπράξεων

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με στόχο την ολιστική υποστήριξη των επιχειρηματικών και επικοινωνιακών αναγκών του ελληνικού φαρμακείου και τη μετατροπή του σε φαρμακείο του μέλλοντος, αναφέρει ο ιδρυτής της Strabo|Health Γιώργος Πακερτζόγλου. Οι υπηρεσίες του προγράμματος υποστηρίζουν τον φαρμακοποιό στο να οργανώσει νέες επιχειρηματικές ενότητες και υπηρεσίες, να εφαρμόσει σύγχρονες επικοινωνιακές μεθόδους προσέγγισης και πιστότητας και να ενισχύσει την επιχειρηματική του οντότητα. Οι τομείς υπηρεσιών του προγράμματος περιλαμβάνουν: «Αξιολόγηση και Στρατηγική», «Εμπορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα», «Marketing και συνεχής βελτιστοποίηση». Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένα φαρμακεία όσο και σε ομάδες-συμπράξεις.