Νέα συνεργασία εγκαινιάζουν Glomex και Μeteo, το οποίο συμμετέχοντας ήδη στο Premium B2B Βίντεο Οικοσύστημα ως Publisher, ενεργοποιείται πλέον και ως Content Provider, διαθέτοντας καθημερινά στο δίκτυο των συνεργαζόμενων websites βίντεο με την πρόγνωση του καιρού. Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε ένα σύντομης διάρκειας βίντεο, με έγκυρη «υπογραφή» και έναν σύγχρονο τρόπο απεικόνισης, αποτέλεσμα για το οποίο δούλεψαν από κοινού η επιστημονική ομάδα του Μeteo με την ομάδα περιεχομένου της Glomex.

«Η συνεργασία Glomex – Μeteo αποτελεί απόδειξη ότι το B2B Βίντεο Οικοσύστημα και το συνεργατικό μοντέλο με το οποίο λειτουργεί δύναται να συμβάλει στην τόνωση της video οικονομίας στη χώρα, που αποτελεί και το όραμα της Phaistos Networks, η οποία έχει ενεργοποιήσει τη λύση της Glomex στην Ελλάδα», επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.