Η Pfizer Hellas στηρίζει την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Εναλεία», με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης αλιείας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία «υιοθέτησε» αλιευτικό σκάφος, προκειμένου να βοηθήσει στον καθαρισμό 1.500 κιλών πλαστικού από τις ελληνικές θάλασσες, σε διάστημα ενός έτους. Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Mediterranean Clean Up» και αφορά στην εκπαίδευση και συμμετοχή των αλιέων στη συλλογή πλαστικών απορριμμάτων από τη θάλασσα.

Το υλικό που συγκεντρώνεται, προωθείται στην ανακύκλωση, ενώ ένα μεγάλο μέρος του αξιοποιείται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Η Βάσω Καραμάνου, επικεφαλής της Ομάδας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Pfizer Hellas, δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε να κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στο περιβάλλον και στις επόμενες γενιές, επενδύοντας σε γόνιμες και ουσιαστικές συνεργασίες, αλλά και αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική ευθύνη σε αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής μας κουλτούρας».