Κατά ISO 14001 & World Class Manufacturing

Παράλληλα, 114 εργοστάσια του Ομίλου παγκοσμίως πιστοποιήθηκαν για τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα πρότυπα World Class Manufacturing.

Η πιστοποίηση κατά ISO 14001, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Όμιλος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί μια από τις πιο πράσινες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, από το 2009, ο Όμιλος έχει προχωρήσει στην πιστοποίηση του 76% των εργοστασίων παγκοσμίως, με στόχο την πλήρη πιστοποίηση έως το τέλος του 2012.

Στόχος του Ομίλου είναι να αναπτύξει ή και να βελτιώσει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει εναρμονίζοντάς το με διεθνή πρότυπα, τα οποία διασφαλίζουν την εφαρμογή κοινών οργανωτικών λειτουργιών και την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο Όμιλος.