Με όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργό αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η KPMG ανακοίνωσε την πρόθεσή της να έχει επιτύχει μηδενική εκπομπή άνθρακα έως το 2030.

Ο στόχος για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2030 περιλαμβάνει μια σειρά νέων κλιματικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου στόχου για διατήρηση της θερμοκρασίας σε έως και 1,5°C παραπάνω από την μεταβιομηχανική εποχή, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί με 50% μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) της εταιρείας έως το 2030. Επιπλέον, οι εταιρείες της KPMG έχουν συλλογικά δεσμευθεί για:

  • 100% Ανανεώσιμο Ηλεκτρισμό έως το 2022 στις χώρες του παγκόσμιου ΔΣ και έως το 2030 για το ευρύτερο δίκτυο.
  • Αντιστάθμιση τυχόν υπολειπόμενων εκπομπών αερίου θερμοκηπίου μέσω εξωτερικά πιστοποιημένων εθελοντικών αντισταθμίσεων άνθρακα για πιθανά υπόλοιπα που δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τις λειτουργίες και την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας.

Ολοκληρωμένη στρατηγική
Η KPMG υιοθετεί μια αυστηρή προσέγγιση, έχοντας εντάξει στο δυναμικό της εξειδικευμένα στελέχη που θα χαράξουν την πορεία προς την απεξάρτησή της από τον άνθρακα, και βάσει αυτού, έχει αναπτύξει ένα μοντέλο πρόβλεψης άνθρακα για τις εταιρείες-μέλη της που δίνει τη δυνατότητα καθορισμού στόχων από τη βάση προς την κορυφή. Το μοντέλο αυτό χαρτογραφεί τον αντίκτυπο και τις πηγές των εκπομπών και το πώς μια αλλαγή στην πολιτική μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Περιβαλλοντικές δράσεις στην Ελλάδα
Πέραν των μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο, η KPMG στην Ελλάδα συμμετέχει σε πρωτοβουλίες για την προστασία και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι η συμμετοχή στο Global Climate Response η οποία αφορά στην ετήσια συλλογή στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης από επιλεγμένες χώρες-μέλη της KPMG σε όλο τον κόσμο.

Τα στοιχεία περιλαμβάνουν την κατανάλωση ενέργειας, κατανάλωση νερού, κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, κατανάλωση χαρτιού, υπολογισμός εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα scope 1,2,3, αεροπορικά ταξίδια, διανυθέντα χιλιόμετρα από εταιρικά αυτοκίνητα κ.ά. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι οι εταιρείες-μέλη της KPMG να δεσμευθούν στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και να συνεργαστούν με τους πελάτες για την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Παράλληλα, η KPMG συμμετείχε στον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών το 2019 και το 2020, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της HELMEPA. Τα στελέχη της KPMG έχουν καθαρίσει εθελοντικά τις παραλία του Μαραθώνα και της Εδέμ στο Παλαιό Φάληρο συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό σκουπιδιών και ανακυκλώσιμων ειδών.

Υπόλοιπες δράσεις
Από το 2014 η KPMG εφαρμόζει την «ημέρα χωρίς εκτύπωση» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασών στις 21/03. Η δράση αποσκοπεί στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού. Παράλληλα, από το 2016, πραγματοποιεί διαγωνισμό ανακύκλωσης, επιβραβεύοντας τον εργαζόμενο που θα φέρει τις περισσότερες μπαταρίες προς ανακύκλωση, με οικολογικά βραβεία!

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KPMG
Η KPMG είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιείται σε 147 χώρες και περιοχές και απασχολεί 219 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως.