Όπως κάθε χρόνο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), με μια σειρά δράσεων και προγραμμάτων.

Το αεροδρόμιο διοργανώνει και φέτος Διαγωνισμό Ανακύκλωσης για τους εργαζόμενους της ευρύτερης αεροδρομιακής κοινότητας, συνεισφέροντας στην καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλαστικά απορρίμματα. Συνολικά, ο ΔΑΑ έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τη διαχείριση όλων των απορριμμάτων που παράγονται στο αεροδρόμιο, το οποίο στηρίζεται στην αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει».

Το σύστημα διαχείρισης προωθεί τη διαλογή στην πηγή και παρέχει οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση στα τρίτα μέρη του αεροδρομίου. Από το 2001 έως το 2018, το ποσοστό ανακύκλωσης του αεροδρομίου έχει αυξηθεί από 3% σε 83%. Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, το αεροδρόμιο της Αθήνας αναλαμβάνει και άλλες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, στη βιοποικιλότητα και σε άλλους τομείς.