Όπως το κεντρικό σύστημα ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της ΣΕΚΑΠ, υλοποιώντας σε τακτική βάση επενδυτικά έργα και προγράμματα.

Παράδειγμα που ενσωματώνει την κεντρική φιλοσοφία της ΣΕΚΑΠ είναι η λειτουργία κεντρικού συστήματος ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας. Το σύστημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του εργοστασίου και των γραμμών παραγωγής της ΣΕΚΑΠ και εξοικονομεί πάνω από 2.000 MWh τον χρόνο. Επιπλέον, από το 2002 η καπνοβιομηχανία είναι από τις πρώτες που αντικατέστησε το υγραέριο με φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργειας / ατμού. Σημειώνεται ότι η πράσινη πολιτική της ΣΕΚΑΠ είναι ενσωματωμένη στη συνολική επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας.