Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος ανακύκλωσης σε μαθητές, διοργανώθηκε «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα την Ανακύκλωση» στον χώρο γύρω από το Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στη συμβολή των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Κηφισίας την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου, που χορηγεί η Nikas με τη σειρά προϊόντων Nikas Junior.