Στη δημοσιοποίηση της 2ης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards), προχώρησε η Elbisco για το οικονομικό έτος 2020.

Σύμφωνα με την Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τα ποσοτικά στοιχεία της τετραετίας 2017-2020, η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε το 2020 στις εγκαταστάσεις της Elbisco παράγεται εξ ολοκλήρου από ΑΠΕ. Παράλληλα, τη διετία 2019-2020, μειώθηκε κατά 50% η ένταση των εκπομπών αερίων ρύπων, ενώ 80% των συσκευασιών της χαρακτηρίζεται ως ανακυκλώσιμο.

Επιπλέον, την τετραετία 2017-2020, λάνσαρε 83 νέα προϊόντα, από τα οποία το 69% αφορά προϊόντα αναβαθμισμένου διατροφικού προφίλ, ενώ, σύμφωνα με την Έρευνα Εργασιακού Κλίματος για το 2020, σημείωσε βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων, σε όλα τα επίπεδα αξιολόγησης. Τέλος, συνέχισε να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας το έργο κοινωφελών φορέων και ιδρυμάτων και συμβάλλοντας στην κάλυψη έκτακτων αναγκών.