Την ανάγκη ενημέρωσης για τα οφέλη, τους τρόπους διακοπής του καπνίσματος και την πρόσβαση σε πληροφορίες για εναλλακτικές λύσεις, ανέδειξε η νέα πανελλαδική έρευνα της Marc, με τίτλο «Πανδημία, Lockdown και Κάπνισμα – Συνήθειες και Κοινωνικές Τάσεις», για λογαριασμό της Παπαστράτος. Βρέθηκε ότι, εν μέσω πανδημίας, 27,2% των καπνιστών καπνίζουν περισσότερο, 84,3% ανησυχούν πως το κάπνισμα έχει επιπτώσεις στην υγεία τους, ενώ 18,4% δεν γνωρίζουν τις βλαπτικές ουσίες του. Πάνω από 88% των καπνιστών και του συνόλου επιθυμούν επαρκή ενημέρωση για εναλλακτικές λύσεις καπνίσματος, ενώ 51,6% των καπνιστών ότι δεν γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των συμβατικών τσιγάρων και των εναλλακτικών προϊόντων καπνού. Παράλληλα, 91,1% δηλώνουν πως για το κατάλληλο εναλλακτικό προϊόν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επιστήμη και η τεχνολογία, ενώ 60,5% του πληθυσμού δηλώνει πως μια εναλλακτική λύση χωρίς καπνό δεν τους ενοχλεί, όπως το τσιγάρο.