Ανάγκη για επαρκή ενημέρωση, δείχνει έρευνα της Marc για την Παπαστράτος

Την ανάγκη ενημέρωσης για τα οφέλη, τους τρόπους διακοπής του καπνίσματος και την πρόσβαση σε πληροφορίες για εναλλακτικές λύσεις, ανέδειξε η νέα πανελλαδική έρευνα της Marc, με τίτλο «Πανδημία, Lockdown και Κάπνισμα – Συνήθειες και Κοινωνικές Τάσεις», για λογαριασμό της Παπαστράτος. Βρέθηκε ότι, εν μέσω πανδημίας, 27,2% των καπνιστών καπνίζουν περισσότερο, 84,3% ανησυχούν πως το κάπνισμα έχει επιπτώσεις στην υγεία τους, ενώ 18,4% δεν γνωρίζουν τις βλαπτικές ουσίες του. Πάνω από 88% των καπνιστών και του συνόλου επιθυμούν επαρκή ενημέρωση για εναλλακτικές λύσεις καπνίσματος, ενώ 51,6% των καπνιστών ότι δεν γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των συμβατικών τσιγάρων και των εναλλακτικών προϊόντων καπνού. Παράλληλα, 91,1% δηλώνουν πως για το κατάλληλο εναλλακτικό προϊόν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επιστήμη και η τεχνολογία, ενώ 60,5% του πληθυσμού δηλώνει πως μια εναλλακτική λύση χωρίς καπνό δεν τους ενοχλεί, όπως το τσιγάρο.