Περισσότεροι από 120 νέοι επιστήμονες και επαγγελματίες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και ύστερα από αξιολόγηση επιλέχθηκαν πάνω από 60 άτομα, με υπόβαθρο στις επιστήμες της πληροφορικής και των χρηματοοικονομικών, για να παρακολουθήσουν εξειδικευμένες ομιλίες και workshops παραγωγής καινοτόμων ιδεών.

Την πρώτη ημέρα οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις νέες τεχνολογικές τάσεις, ενώ τη δεύτερη οι ομιλίες επικεντρώθηκαν σε θέματα διαχείρισης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διημερίδας οι συμμετέχοντες δουλεύοντας σε ομάδες είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να αποτυπώσουν καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες, με συστηματική καθοδήγηση (mentoring) και συμβουλές επαγγελματικής ανάπτυξης από τα στελέχη της Attica Bank και την ομάδα του ACEin.