Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι έχουν ήδη στελεχώσει το Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών της Pfizer, στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο 2021. Οι θέσεις εργασίας αφορούν ειδικότητες από τους τομείς των οικονομικών υπηρεσιών, του ανθρώπινου δυναμικού, της διαχείρισης έργων και προμηθειών κ.ά. Η μέση ηλικία των στελεχών που εργάζονται στο Κέντρο είναι 34 έτη, ενώ το 66% είναι γυναίκες.

Επιπλέον, τα 2/3 των προσλήψεων προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, ενώ 17% των νέων στελεχών είναι Έλληνες, οι οποίοι εργάζονταν στο εξωτερικό και επέστρεψαν για να ενταχθούν στο Κέντρο. Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Κέντρου στόχος είναι ο αριθμός των εργαζόμενων να διπλασιαστεί εντός του 2021 και να φτάσει τους 280 εργαζόμενους μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022.