Αναφορικά με τη συλλογή και ενοποίηση data από άλλες πηγές
«Εκτεταμένους» περιορισμούς στις ισχύουσες πρακτικές συλλογής δεδομένων της Facebook επέβαλε η ρυθμιστική αρχή της Γερμανίας.

Πιο συγκεκριμένα, το Bundeskartellamt, η Γερµανική Οµοσπονδιακή Αρχή επί των Καρτέλ (FCO) όρισε ότι πλατφόρμες που ανήκουν στη Facebook, όπως τα WhatsApp και Instagram, μπορούν να εξακολουθήσουν να συλλέγουν data, δεν μπορούν ωστόσο να τα συνδέουν με τον βασικό λογαριασμό Facebook του χρήστη, παρά μόνο έχοντας εξασφαλίσει τα συναίνεσή του. Δεύτερον, η συλλογή δεδομένων από third-party websites και η σύνδεσή τους με έναν λογαριασμό στο Facebook θα είναι θεμιτή μόνο με την οικειοθελή συναίνεση του χρήστη.

Με αυτή την απόφαση-ορόσημο, εναντίον της οποίας το Facebook μπορεί να προσφύγει σε διάστημα ενός μήνα, το FCO ορίζει ότι η κυρίαρχη θέση της εταιρείας στην αγορά συνεπάγεται και «ειδικές υποχρεώσεις» ενώπιον του νόμου περί ανταγωνισμού. «Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν συναινέσουν, η Facebook δεν μπορεί να τους αποκλείσει από τις υπηρεσίες της και δεν θα πρέπει να συλλέξει και να ενοποιήσει τα στοιχεία από άλλες πηγές», σχολίασε ο Andreas Mundt, Πρόεδρος του FCO. Από την πλευρά της, η Facebook απάντησε επιβεβαιώνοντας ότι θα εφεσιβάλλει την απόφαση, βάλλοντας εναντίον του FCO, υπενθυμίζοντας τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει στη Γερμανία. (Πηγή: WARC)