Σύμφωνα με ευρήματα έρευνας του Πάντειου Πανεπιστημίου

Στο πλαίσιο της έρευνας, μελετήθηκε η διαδικτυακή παρουσία του 60% (162 εταιρείες) των εισηγμένων στο χρηματιστήριο, ενώ εξετάστηκαν όλες οι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ελληνικές εισηγμένες αποτυγχάνουν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το διαδίκτυο ως ένα επιπλέον κανάλι πωλήσεων, προώθησης, επικοινωνίας και προσέλκυσης πελατών.

Πιο αναλυτικά, μία στις είκοσι εισηγμένες δεν διαθέτει ιστοσελίδα και μία στις πέντε δεν παραθέτει στην ιστοσελίδα της πληροφορίες για την πορεία της μετοχής της. Μία στις δύο εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης παρουσιάζει προβληματική διαχείριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και μόλις μία στις 14 εισηγμένες χρησιμοποιεί το δικτυακό της τόπο για ηλεκτρονικές πωλήσεις και απευθείας online αγορές. Μία στις δέκα εταιρείες έχει λογαριασμό στο Facebook και μία στις είκοσι στο Twitter.