Μέτριες ή σημαντικές περικοπές στα κονδύλια που αφορούν το marketing tech αναμένουν, τους επόμενους μήνες, έξι στα δέκα στελέχη, λόγω της έξαρσης της πανδημίας, η οποία ωθεί τους επικεφαλής των τμημάτων να επανεξετάσουν την αποτελεσματικότητα των εργαλείων του, αναφέρεται σε νέα έκθεση της εταιρείας ερευνών Gartner. Αν και στην προηγούμενη έρευνά της φαινόταν ότι το marketing technology ήταν μία από τους λίγους τομείς που είχαν μείνει σχετικά ανεπηρέαστοι από τις περικοπές στο marketing spend, η νέα έρευνα αποκάλυψε ότι τα στελέχη δεν γνωρίζουν ακόμα πώς να εκμεταλλευθούν στο έπακρο τα εργαλεία αυτά.

Συγκεκριμένα, οι marketers ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν, κατά μέσο όρο, μόλις το 58% των δυνατοτήτων που τους προσφέρουν, το 35% ότι είχαν ήδη ξεκινήσει τις προσπάθειες για την αποτελεσματικότερη χρήση τους, ενώ περίπου το 66% ότι είχαν καθυστερήσει ήδη μία εγκεκριμένη αγορά λόγω των επικείμενων περικοπών. Παρά το γεγονός ότι η πανδημία είναι η πρώτη αιτία για τις περικοπές στα marketing tech budgets, οι ειδικοί ανέμεναν αναπροσαρμογές στον τομέα αυτό και προ πανδημίας, καθώς η επένδυση στο personalization αυξήθηκε, αλλά τo ROI δεν δικαιολογούσε αυτήν την αύξηση. Η έρευνα συνιστά ελέγχους στο tech stack, βελτιστοποίηση της στρατηγικής επιλογής προμηθευτών και εστίαση στην κατάρτιση των εργαζομένων, για καλύτερη αξιοποίηση του mar-tech.

(Πηγή: Adweek)