Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων δοκίμασε τις αντοχές των ελληνικών επιχειρήσεων σε κάθε τομέα δράσης τους.

Ένας από αυτούς ήταν η εκπαίδευση των στελεχών, οι δαπάνες για την οποία μειώθηκαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις …απλά δεν υπήρχαν. Όταν μια επιχείρηση παλεύει για τη σωτηρία της, δεν μπορεί να σκέφτεται την εκπαίδευση των στελεχών της. Η προσέγγιση αυτή είναι εντελώς λάθος κι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι όσες επιχειρήσεις διατήρησαν τα προγράμματα εκπαίδευσης απέκτησαν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστριών τους. Σήμερα πλέον, είναι εμφανές ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο στην εξειδικευμένη κατάρτιση επιλεγμένων στελεχών.

Μάλιστα, διερευνούν το γνωστικό αντικείμενο των προγραμμάτων και συχνά ζητούν την προσαρμογή του περιεχομένου ενός εκπαιδευτικού κύκλου στις δικές τους ανάγκες, ζητώντας την υλοποίηση in house εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά, οι ιδανικοί εισηγητές δεν είναι πλέον οι παραδοσιακοί εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού χώρου, αλλά οι έμπειροι επαγγελματίες. Το Marketing Week ετοίμασε ένα αφιέρωμα για τις τελευταίες τάσεις στο χώρο της κατάρτισης στελεχών και ιδιαίτερα στους τομείς Marketing, Επικοινωνίας και Πωλήσεων.

Όπως αναδεικνύεται μέσα από τη σχετική έρευνα, το digital αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που επιλέγουν στελέχη και εταιρείες. Κάτι που προφανώς δεν εκπλήσσει κανέναν και ήταν μάλλον αναμενόμενο. Από την άλλη, για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάρτισης απαιτείται ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης, ενώ οι τάσεις κινούνται γύρω από το microlearning, τον έλεγχο της διαδικασίας από πλευράς του εκπαιδευόμενου και την ενίσχυση των soft skills, όπως η διαχείριση χρόνου και η δημιουργική σκέψη.

Όπως μπορείτε δε να διαβάσετε, η συνεχής ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογικών εργαλείων, παρέχει πληθώρα δυνατοτήτων επιμόρφωσης μέσω σύγχρονων δράσεων που αξιοποιούν τα οφέλη της προσομοίωσης, της αλληλεπιδραστικότητας και του πραγματικού χρόνου. Ενδεικτικά, εκτιμάται ότι έως το 2050, στις ΗΠΑ, θα έχει παύσει οριστικά η εκτύπωση παντός είδους εκπαιδευτικού εγχειριδίου. Περισσότερα, απόψεις και tips για την πορεία της κατάρτισης στελεχών στο σχετικό αφιέρωμα που ετοιμάσαμε.