Για τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επαναπροκηρύσσει τον διαγωνισμό για το έργο «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας». Αντικείμενο είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής που θα στηρίζεται σε τεχνολογίες συστημάτων διαχείρισης τελικού Προορισμού και θα αποτελέσει ένα σύγχρονο μέσο ανάδειξης των αρχαιολογικών μνημείων, του πολιτιστικού πλούτου, των τουριστικών υποδομών και των αξιοθέατων της Π.Ε. Ηλείας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 494.000 ευρώ, με προθεσμία υποβολής προσφορών την Κυριακή 29/11/2020.