Η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε τους όρους της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπόνησης Μελέτης Αποτίμησης της επίδρασης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας-Αιτωλοακαρνανίας-Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», εκτιμώμενης αξίας 246.140 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος περιλαμβάνουν την εξής δέσμη δράσεων: Συντονισμό και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσιότητας σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Δημιουργία και παραγωγή υλικού δημοσιότητας, Δημιουργία παραγωγή και αναπαραγωγή ραδιοτηλεοπτικού υλικού, Οργάνωση και συντονισμό γιορτών Αγρότη–Αγρότισσας και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και Εκπόνηση μελέτης αναφορικά με την αξιοποίηση των πόρων του ΠΑΑ 2014–2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται σύντομα.