Σε τροχιά ανάπτυξης βρέθηκε και το 2020 η PepsiCo Hellas, καθώς τα αποτελέσματα της υλοποίησης του 3ετούς στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου της μετά την ολοκλήρωση απορρόφησης της PepsiCo-Ήβη από την Tasty Foods και τη μετονομασία της τελευταίας σε PepsiCo Hellas, αποτιμήθηκαν ως θετικά.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, στον κλάδο τροφίμων το μεικτό κέρδος ανήλθε στα 59.016.648 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,43%. Σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, η εταιρεία επικεντρώνεται σε αναπτυξιακή πορεία για το 2022, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδύσεων ανάπτυξης και παραγωγής νέων προϊόντων, στην περαιτέρω ψηφιοποίησή της και στην περαιτέρω ενδυνάμωσή της στα εργαλεία προώθησης και πωλήσεων.

Ενδεικτικά, σχεδιάζει να αξιοποιήσει περισσότερο τις οικονομίες κλίμακος και τα εμπορικά πλεονεκτήματα από τη συγχώνευση με την PepsiCo-Ήβη, την περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων προϊόντων, αλλά και την προώθηση νέων με στόχο τις ανάγκες για υγιεινή διατροφή και τη συνέχιση και ενίσχυση των δράσεων ΕΚΕ στους άξονες: Υγιής επιχειρηματική ανάπτυξη, Έμφαση στο περιβάλλον και Ανταπόδοση στην κοινωνία.