Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε από άποψη σκοπιμότητας την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας των πολιτών για τον έγκαιρο εμβολιασμό έναντι του Covid-19 και την προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων και της εθνικής εκστρατείας κατά του Covid -19 προς τον σκοπό της πληροφόρησης των πολιτών ως προς όλα τα επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τον εμβολιασμό τους, τα οφέλη, τα μέτρα προστασίας, τη διαδικασία, καθώς και την ασφαλή και σύμφωνη με τον κρατικό προγραμματισμό συμμετοχή τους στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού Covid-19.

Η παροχή των υπηρεσιών θα αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης μετά από σχετική πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τη σχετική δαπάνη να ανέρχεται σε 4.960.000 ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τον σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής, τοποθέτησης, χρόνου προβολής και τρόπου προβολής σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας.