Σύμφωνα με ομιλία του Dr. Graeme Codrington στο πλαίσιο του Marketing Matters της ΕΕΔΕ

Οι πέντε αυτές αρχές είναι: η τεχνολογία, οι θεσμικές αλλαγές, η δημογραφία, το περιβάλλον και η βιωσιμότητα και οι αλλαγές στις κοινωνικές αξίες. Αναλύοντας τις παραπάνω δυνάμεις, ο Dr. Graeme Codrington, υπογράμμισε ότι η σημερινή κρίση στην ουσία είναι η γέννηση του αύριο. Στο πλαίσιο αυτό, είπε ο ομιλητής, οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές μας είναι οι εαυτοί μας. Εάν λοιπόν περιμένουμε να κάνουν οι άλλοι αυτά που πρέπει να κάνουμε εμείς, τότε τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει.

Είναι, συνεπώς, ανάγκη να καταλάβουμε τις νέες συνθήκες, να αφουγκραστούμε τις τεράστιες δημογραφικές αλλαγές, να καταγράψουμε τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές αξίες και να αποφασίσουμε ότι εμείς πρέπει να γράψουμε ιστορία αντί να γίνουμε ιστορία. Ο Dr Graeme Codrington είναι ειδικός μελετητής των μεγάλων αλλαγών οι οποίες συντελούνται παγκοσμίως και δημιουργούν ένα νέο τοπίο στον επιχειρηματικό κόσμο.

Είναι keynote speaker, συγγραφέας, futurist, facilitator και σύμβουλος στρατηγικής, σε διάφορους κλάδους και τομείς οικονομικής δραστηριότητας.