Η ING δημιούργησε το Pension Advisor Tool, ένα σύγχρονο σύστημα υπολογισμού σύνταξης των κρατικών ταμείων κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας, το οποίο διαθέτει αποκλειστικά. Το PAt υπολογίζει τη μελλοντική σύνταξη, ενσωματώνοντας την τελευταία ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας. Η ING έχει τη δυνατότητα να πληροφορήσει τον ενδιαφερόμενο για τη σύνταξη που θα λάβει τη στιγμή της συνταξιοδότησής του, δωρεάν.