Σύμφωνα με το πρότυπο Global Reporting Initiative

Ο Απολογισμός εκτείνεται στις ενότητες βιώσιμη ανάπτυξη, εργαζόμενοι, περιβάλλον, αγορά και πελάτες, και κοινωνική μέριμνα. Ο Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα του απολογισμού: «Η ελληνική κοινωνία βασίζεται στη ΔΕΗ και περιμένει από αυτή και τους ανθρώπους της πολλά περισσότερα για τη δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών, τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης για κάθε πολίτη και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού μας σχεδιασμού και εκτείνεται από τις παραγωγικές μας διαδικασίες και τις εργασιακές σχέσεις, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, μέχρι τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις που υλοποιούμε».