Το σχετικό ποσοστό ανέβηκε στο +8,24%

Σύμφωνα με αυτά, για το πρώτο 5μηνο του 2014, η αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης σε όλα τα μέσα έφτασε το 8,24% και διαμορφώθηκε στα 505.129.203 ευρώ, από 466.694.316 ευρώ το πρώτο 5μηνο του 2013. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση δαπάνης εμφανίζει το ραδιόφωνο, με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 43,41%, Με ηπιότερους ρυθμούς συνεχίστηκε η αύξηση της δαπάνης στην τηλεόραση (11,02%) και στα περιοδικά (5,57%). Την ίδια στιγμή, οι εφημερίδες διατηρούν το αρνητικό πρόσημο, με τη δαπάνη τους να έχει μειωθεί κατά 3,31% σε σχέση με το πρώτο 5μηνο του 2013.

Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης σε επίπεδο μήνα, αφού ανήλθε σε 15,37% σε σχέση με τον Μάιο του 2013. Το ραδιόφωνο συνεχίζει τις «υψηλές πτήσεις» με αύξηση δαπάνης 55,69%, ενώ και η τηλεόραση εμφανίζει αυξημένα ποσοστά (23,68%). Σε θετικό πρόσημο εξακολουθεί να βρίσκεται η δαπάνη των περιοδικών (9,40%), ενώ συνεχίζεται η πτώση στις εφημερίδες, με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 7,91%. Η θετική πορεία της διαφημιστικής δαπάνης ωστόσο, αφορά τεκμαρτά στοιχεία και σίγουρα δεν είναι ακόμα αρκετή ώστε να καλύψει τις τεράστιες απώλειες εσόδων των μέσων, τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, είναι μια θετική ένδειξη.

ΜΕΣΟ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΟΣ/ΤΑ ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΟΣ/ΤΑ ΜΕΤ/ΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 55.438.960 51,10% 68.567.913 54,79% 23,68%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 26.551.260 24,47% 29.046.803 23,21% 9,40%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 21.559.749 19,87% 19.855.217 15,86% -7,91%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 4.936.642 4,55% 7.685.767 6,14% 55,69%
ΣΥΝΟΛΟ 108.486.611 100,00% 125.155.700 100,00% 15,37%
ΜΕΣΟ ΙΑΝ. – ΜΑΪΟΣ 2013 ΠΟΣ/ΤΑ ΙΑΝ. – ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΟΣ/ΤΑ ΜΕΤ/ΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 231.747.163 49,66% 257.281.619 50,93% 11,02%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 113.154.937 24,25% 119.462.045 23,65% 5,57%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 99.062.273 21,23% 95.787.537 18,96% -3,31%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 22.729.942 4,87% 32.598.002 6,45% 43,41%
ΣΥΝΟΛΟ 466.694.316 100,00% 505.129.203 100,00% 8,24%

Πηγή: Media Services. Ποσά σε ευρώ.