Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ανασκόπηση της θετικής πορείας ανάπτυξης του Project Agora στην Ελλάδα στους τελευταίους 12 μήνες, συζητήθηκαν τάσεις και καινούριες ευκαιρίες που έχουν προκύψει στη διεθνή και ελληνική αγορά και παρουσιάστηκαν οι νέες λύσεις που θα προσφέρει η εταιρεία στους συνεργαζόμενους εκδότες τους επόμενους μήνες.

Σε κεντρικό θέμα αναδείχθηκε η απαιτούμενη αλλαγή στον τρόπο που οι εκδότες αντιμετωπίζουν τη σχέση τους με τους επισκέπτες τους και η αναγκαία υιοθέτηση διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης που προάγει το brand safety και προασπίζει το user experience. «Η ανάπτυξη του digital publishing σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ολιγοπωλίου παραμένει μια εξίσωση χωρίς αυτονόητη λύση. Το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη του κοινού, αλλά και των εσόδων του διαδικτυακού Μέσου», δήλωσε ο Άλεξ Καραγεώργης, Managing Director του Project Agora.