Καθώς επίσης και το ερευνητικό έργο Truefood

Κοινή διαπίστωση των ομιλητών ήταν ότι η έρευνα στον Τομέα των Τροφίμων και της Διατροφής πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα, αφενός διότι η διατροφή σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών και αφετέρου διότι η συμβολή του συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου στην εθνική οικονομία είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και το ερευνητικό έργο Truefood (Traditional United European Food), που χρηματοδοτείται από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένα επιτυχημένο μοντέλο συνεργασίας των ερευνητικών φορέων με τις επιχειρήσεις. Το έργο ξεκίνησε με πρωτοβουλία των 11 Συνδέσμων Βιομηχανιών Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανάδειξη των παραδοσιακών τροφίμων και τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας αυτών, μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης.

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 41 εταίροι, μεταξύ των οποίων -εκτός από τους Συνδέσμους Βιομηχανιών Τροφίμων- περιλαμβάνονται πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, τεχνολογικά ιδρύματα και κέντρα αριστείας. Από την Ελλάδα, εκτός από τον ΣΕΒΤ, συμμετέχουν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η  Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ Α.Ε.), το Ινστιτούτο Γάλακτος του ΕΘΙΑΓΕ και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.