Αναλυτικά στοιχεία για 17 διαφορετικούς κλάδους επιχειρήσεων
Τα βασικά ευρήματα της έρευνας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «CSR 2014» που υλοποιήθηκε για 10η χρονιά, παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στο συνέδριο «CSR in Action II», που διοργάνωσε το περιοδικό Marketing Week με την αιγίδα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκε από τον Δημήτρη Α. Μαύρο, Διεύθυνοντα Σύμβουλο της MRB Hellas, η διαχρονική έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας η οποία πραγματοποιείται από το 2003 μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό GlobeScan και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η έρευνα απαντάει σε βασικά ερωτήματα αναφορικά με τη στάση των καταναλωτών στις ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, ενώ αναδεικνύει τους λόγους για τους οποίους αποφασίζουν άλλοτε να τις επιβραβεύσουν ή/και άλλοτε να τις «τιμωρήσουν».

Για πρώτη φορά φέτος η έρευνα περιέχει αναλυτικά στοιχεία για 17 διαφορετικούς κλάδους επιχειρήσεων, αναφορικά με το τι περιμένουν από αυτές οι καταναλωτές, ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριοποίησής τους. Μετά την παρουσίαση της έρευνας, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, Ντίνος Αδριανόπουλος, απένειμε τιμητικές διακρίσεις, σε δύο εταιρείες ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα προσφορά τους σε θέματα κοινωνικής ευθύνης.

Συγκεκριμένα, στην ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς είναι η μόνη εταιρεία που βρίσκεται για 6η συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στις πιο Κοινωνικά Υπεύθυνες Εταιρείες, σύμφωνα πάντα, με τις αυθόρμητες αναφορές των καταναλωτών και στην Cosmote, καθώς έλαβε τις περισσότερες αυθόρμητες αναφορές για την πιο Κοινωνικά Υπεύθυνη Εταιρία για το 2014. Τα πλήρη στοιχεία της έρευνας και η αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων θα είναι διαθέσιμα προς πώληση από το Ι.Επ, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.