Τα αποτελέσματα του Athens Climate Lab, μιας πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα, παρουσίασε η ομάδα Global Shapers Athens Hub, με την αποκλειστική υποστήριξη της Eurolife FFH. Μέσα από τέσσερα workshops, το Athens Climate Lab ανέδειξε τις κύριες προκλήσεις στην πόλη από την κλιματική αλλαγή, καταγράφοντας, ταυτόχρονα, δράσεις και ενέργειες που μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην αντιμετώπισή τους, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα.

Το εργαστήριο, του οποίου τα ευρήματα δημοσιεύονται για πρώτη φορά, μέσα από συζητήσεις ανάμεσα σε μέλη της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων φορέων, εντόπισε τις τέσσερις κυριότερες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην πόλη: διάβρωση των ακτών, ακραία καιρικά φαινόμενα, ατμοσφαιρική ρύπανση και δασικές πυρκαγιές.

Η ομάδα εργασίας προχώρησε, επίσης, στην πρόταση λύσεων αντιμετώπισης, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του systemic impact (μελέτη των αλλαγών που επηρεάζουν ουσιαστικά ένα σύστημα). Η καταγραφή των προτάσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων εκτείνεται σε τρεις κατευθύνσεις: Στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, στην έγκυρη ενημέρωση και στη συμμετοχή των πολιτών. Η εστίαση σε αυτούς τους τομείς είναι ένα βήμα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα.