Με τίτλο “Πράσσειν Έλλογα”

Η σειρά “EuroCharity Yearbook” αποτελεί μια ξεχωριστή δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία έχε σκοπό να παρουσιάσει πρωτοβουλίες και δράσεις του επιχειρηματικού κόσμου για σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.
Η πρώτη έκδοση του “EuroCharity Yearbook” που ολοκληρώθηκε πέρυσι με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών και την υποστήριξη σημαντικών προσωπικοτήτων, πραγματεύτηκε το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007.

Η EuroCharity, με τη φετινή έκδοση επιθυμεί να συνεισφέρει στο διάλογο για την κριτική του υφιστάμενου μοντέλου ανάπτυξης το οποίο έχοντας οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη οικονομική και περιβαλλοντική κρίση, τίθεται σε αμφισβήτηση, ενώ προτείνει την ανάδειξη της πράσινης οικονομίας. Εκτός από τις παρουσιάσεις, το λεύκωμα φιλοξενεί μηνύματα σημαντικών προσώπων, απόψεις ειδικών, εκπροσώπων ΜΚΟ, μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς και αποσπάσματα ερευνών.