Στις 3 Ιουλίου στο Ίδρυμα Β. & M. Θεοχαράκη

Στην φετινή έκδοση, πάνω από τριάντα καταξιωμένοι συγγραφείς από όλο τον κόσμο και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη μοιράζονται τη στρατηγική, τη φιλοσοφία και τις βέλτιστες πρακτικές επιχειρηματικής εξωστρέφειας, παγκοσμιοποίησης και αειφορίας. Το φετινό βιβλίο, όπως κάθε χρονιά, πλαισιώνεται από παγκόσμιες έρευνες και εκτενές φωτογραφικό υλικό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με συμμετέχοντες συγγραφείς και CEOs που έλαβαν μέρος στη φετινή έκδοση.