Στο πλαίσιο της διοργάνωσης IBM Symposium 2012, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Μαρτίου, με θέμα «Customer Analytics in Insurance», ο Χρήστος Ματσούκας, Head of Business Intelligence, παρουσίασε την προσέγγιση της EFG Eurolife Ασφαλιστικής. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι νέες μεθοδολογίες ανάλυσης δεδομένων των πελατών που έχει εισάγει τα τελευταία χρόνια η εταιρεία, με κύριο σκοπό την ξεχωριστή αντιμετώπιση των πελατών της, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι επιμέρους τομείς δράσεων που παρουσιάστηκαν ήταν τμηματοποίηση πελατειακής βάσης, εξυπηρέτηση, ανάπτυξη και διακράτηση πελατών, ανίχνευση του καλύτερου επόμενου προϊόντος/υπηρεσίας πελάτη κ.α.