«Σωστή παρέμβαση, μη ρεαλιστική ωστόσο στις παρούσες συνθήκες», λένε στο Daily Fax στελέχη της αγοράς

Όπως αναφέρει η σχετική υπόδειξη του Συμβουλίου, «οι νέες παραγωγές αποτελούν υποχρέωση για τις τηλεοπτικές επιχειρήσεις, βάσει νόμου, υποχρέωση που οι τελευταίες δεν θα πρέπει να αγνοούν». Αφορμή για την παρέμβαση ήταν το γεγονός ότι αρκετά κανάλια γεμίζουν τον τηλεοπτικό χρόνο με επαναλήψεις εκπομπών, προσπαθώντας να μειώσουν το κόστος.

Αν και η παρέμβαση του ΕΣΡ κρίνεται σωστή, η πραγματικότητα είναι ότι στις παρούσες συνθήκες, η παραγωγή νέων προγραμμάτων είναι ασύμφορη, γι’ αυτό και τα κανάλια προχωρούν σε περικοπές της τάξης του 30% σε σχέση με άλλες σεζόν. Σημαντική διέξοδος είναι η αγορά ξένων προγραμμάτων, πιο οικονομικών, όπως π.χ. από τη γειτονική Τουρκία
 
Όπως ανέφεραν στελέχη της αγοράς στο Daily Fax, «η παρέμβαση του ΕΣΡ δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι στην σημερινή εικόνα, αφού δεν υπάρχουν περιθώρια εναλλακτικών κινήσεων».