Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Υπηρεσίες υλοποίησης Διαδρομής 1 & 2 του εθνικού δικτύου Eurovelo και δράσεις επικοινωνίας, παρουσίασης και προώθησης του δικτύου», έως και τις 29/12/2021.

Υπενθυμίζεται ότι η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 140.000 ευρώ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, δράσεις προώθησης και επικοινωνίας, όπως παρουσίαση του Δικτύου Eurovelo σε ενδιαφερόμενους και Τύπο, workshops και καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού.