Οι συμμετέχοντες διεκδικούν άτοκη χρηματοδότηση, καθοδήγηση, καθώς και υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης. Ο διαγωνισμός δέχεται αιτήσεις για νέες επιχειρηματικές ιδέες, ανεξαρτήτως οικονομικού κλάδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν δωρεάν συμμετοχή στις συναντήσεις που διοργανώνει το Envolve ανά την Ελλάδα, ακολουθώντας τη σελίδα στο Facebook, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Το Envolve είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2012 από το Libra Group.

Παρέχει εκπαίδευση για νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, αξιοποιώντας παράλληλα συνεργασίες με άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα επιχειρηματικών πόρων. Το πρόγραμμα βράβευσης στην Ελλάδα διεξάγεται για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας και υποστηρίζεται από πολλούς οργανισμούς.