Δικαίωμα συμμετοχής στη φετινή διοργάνωση έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2008 έως και 26 Ιουνίου 2009. Περισσότερες πληροφορίες στο www.ermisawards.gr.