Προθεσμία υποβολής προσφορών ως τις 14 Φεβρουαρίου

Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως τις 14 Φεβρουαρίου 2014 και η προθεσμία παροχής διευκρινήσεων προς τους υποψήφιους αναδόχους έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου.