Το Ελληνικό Κτηματολόγιο προχώρησε στην παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο Ενέργειες Προβολής/Ενημέρωσης/Εκπαίδευσης Χρηστών της Πράξης με mis 5004020 και τίτλο «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης στοιχείων του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο στις επιταγές της οδηγίας Inspire». Η υποβολή προσφορών έληγε σήμερα, Δευτέρα 15/02/2021, και παρατείνεται έως την Τρίτη 23/02/2021. Υπνεθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 345.000 ευρώ.